De Carthago methode

Een nieuwe cultuur in korte duur

Jaarlijks starten bedrijven gemiddeld zeven veranderprojecten. Bij ongeveer 70% van de projecten wordt niet het gewenste resultaat behaald. Wij zijn ervan overtuigd dat de traditionele kijk op verandering hieraan ten grondslag ligt.

De Carthago Methode pakt de routinematige, belemmerende voorwaarden ten aanzien van veranderingsinzet rigoureus aan. Alleen door nieuwe keuzes te maken, kun je sneller verbetering realiseren.

Zodra de keuze voor verandering is gemaakt vanuit het Carthago Denkbeeld is de belangrijkste stap gezet. Het is een imperatief: dwingend of gebiedend; met onweerstaanbare dwang. Het ‘denken en doen’ gebeurt dan vanuit dat imperatief.

De Carthago Methode: alleen een ambitie, een keuze, daarin geloven en continue herhalen!


ACTUEEL