De Carthago methode

3 & 4 juli 2018

Realiseer een Nieuwe Cultuur in Korte Duur

Procesverandering, lean-implementatie, effectief communiceren, klantgerichtheid en samenwerken vraagt om verandervaardigheid van de mensen.

Maar, hoe krijg je snel beweging in een team en wat kan je inzetten om de kwaliteiten van alle betrokkenen maximaal te benutten? Kortom, hoe kan je verandering versnellen?

De Carthago Methode biedt praktische inzichten en tools om teams en medewerkers snel en blijvend in de veranderstroom te begeleiden en te stimuleren.

Verandering realiseren is vaak een moeizaam proces van een stap naar voren en twee stappen terug. Oude patronen worden maar moeilijk losgelaten. Mensen herschikken, in het beste geval, hun gedrag en werkzaamheden en hebben de neiging om, onbewust, oude, ingesleten routinepaden te bewandelen.

De Carthago Methode reikt je een methode aan die gebaseerd is op het denk- en keuzevermogen van mensen. Dit is een verrassend simpele aanpak om op elk moment oude conventies en belemmeringen die veranderingen in de weg staan, aan te pakken en snel tot resultaten te komen.

Aan de basis ligt de Stoïcijnse Filosofie, die al 2300 jaar oud is. Het intelligente van de methode is de cognitieve grondslag: iedereen met een gemiddeld IQ en een normale motivatie kan de methode volgen. Opvallend is dat de verandering niet vanuit je hart, maar vanuit je hoofd komt en direct toepasbaar is.

Om dit goed te realiseren laat de methode zien dat het gaat om de bron van het denken: de denkbeelden die mensen hebben ten aanzien van hun ‘eigen bijdrage’, het gedrag van ‘de ander’ en hun beeld van ‘de situatie’.

De aanpak zorgt voor een cultuur van inspiratie in plaats van irritatie en laat scherp zien dat verandering is gebaseerd op het maken van keuzes. En keuzes maken kan iedereen. De methode is verrassend effectief en wordt in de praktijk als zeer inspirerend en bruikbaar ervaren.

Voor wie?

De training is geschikt voor managers die betrokken zijn, of zich betrokken voelen, bij cultuurverandering en Lean Six Sigma Implementaties. Met name operationeel management, (HRM) managers, consultants, coaches en projectmanagers.

Kortom, iedereen die met mensen en verandering te maken heeft.

Met name als er veel onrust is geweest, snelheid geboden is, of als er belangrijke ambitie of doelen gerealiseerd dienen te worden.

Door wie?

Deze training wordt gefaciliteerd door Toine Simons, de ontwikkelaar van de Carthago Methode. Hij gaat op inspirerende wijze de confrontatie aan met de dagelijkse routine en wat daarvan de verandering frustreert. Daarbij gaat hij de vergelijking tussen prive en werk niet uit de weg. Zijn aanpak ontsluit in korte tijd de capaciteit die jij en je medewerkers in zich hebben om grote ambities waar te maken.

Programma van de training

De training heeft een duur van twee dagen en een terugkomdag. Totaal beslaat de training 6 dagdelen. Aansluitend kan men een verdiepende training volgen van twee dagen die diep ingaat op coaching vaardigheden.

Inhoud van de training

De training wordt precies zo uitgevoerd zoals dit binnen een praktijksituatie zou worden gedaan. Met andere woorden je ervaart meteen de verandering die jouw doelgroep gaat ervaren!

Het eerste thema is je eigen ‘verander-uitdaging’. Je wordt uitgenodigd jouw eigen ambities en veranderuitdagingen op tafel te leggen. We gaan diep in op het waarom van de uitdaging en hoe mensen tegen ambities, doelen en uitdagingen aan kijken.

Na deze boeiende analyse volgt een tweede thema: Wat heb je nodig om die uitdaging te laten slagen? Dit is een interessant thema omdat we vaak wel weten wat we moeten doen, maar ook weten dat dit niet altijd zo effectief is als we zouden willen.

Nu het belangrijkste inzicht: Waarom is verandering moeilijk of lukt het niet? Waar komen de weerstanden vandaan? Waarom hanteren wij weerstanden en in hoeverre zijn ze belemmerend om een nieuwe situatie te realiseren. De belemmeringen worden als hefboom gebruikt om veranderresultaat te realiseren. Binnen de training gaan de trainees zelf uitgebreid oefenen om de werking van Doorbraak Denken te ervaren.

Hiervoor hebben wij een helder didactisch stappenplan ontwikkeld die je na de training zelf in de praktijk gaat brengen. Daartoe krijg je opdrachten mee.

De terugkomdag

We staan uitgebreid stil bij de ervaring die je hebt opgedaan met het toepassen van de methode. Vervolgens pakken we die zaken aan die je in de praktijk bent tegengekomen.

Na de training ben je in staat de Carthago Methode door te voeren en collega’s bewust te maken en hen te activeren om hun denkbeelden te transformeren bij de eigen verander-issues. Je zult sneller resultaten boeken ten aanzien van het gewenste gedrag.

Trainingslocatie

De trainingen vinden plaats voor kleine groepen in de eigen trainingsaccommodatie van Beerschot & Simons in Drenthe. Tussen de akkers en boswachterijen is de stilte ‘oorverdovend’ en wordt er onder ideale omstandigheden gewerkt aan het ontwikkel- en leerproces. Kijk hier voor meer info over de accommodatie.

Investering

De investering bedraagt € 2.600,- per tweedaagse module. De kosten zijn exclusief btw en inclusief overnachting en food/beverage.

Schrijf je inCato.pngCato, Romeinse senator